Obchodní podmínky

Chcete-li se stát prodejcem našeho zboží, napište nám email, zavolejte nebo se sami zaregistrujte prostřednictvím webové stránky /registrace/. Po vyplnění všech potřebných údajů Vaši registraci během 1-2 dnů posoudíme a vyřídíme. Proběhne-li registrace úspěšně, můžete začít nakupovat. Zboží je možné nakoupit online přes eshop (po přihlášení jako velkoobchodní odběratel) popř. telefonicky (viz. Kontakty) nebo emailem: obchod@garlio.cz.

Základní údaje:

Dodavatel:
ideabox s.r.o.
Minická 376/2, 18100, Praha, Česká republika
IČO : 02823519
DIČ : CZ02823519

Jednatel: Ing. Josef Neugebauer

Kontaktní údaje:
obchod@garlio.cz
+420 725 721 479

Postup při nákupu zboží přes telefon nebo email:

Zboží je možné objednat telefonicky nebo emailem na základně dohodnutých podmínek. Pracovník Garlio následně zadá objednávku do systému eshopu a vám přijde potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Postup při nákupu zboží online:

Po úspěšné registraci a přihlášení do eshopu budete přesměrováni na stránku s kompletní nabídkou produktů a s aktuálními velkoobchodními cenami. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Stačí vyplnit množství kartonů u jednotlivých produktů a pak zmáčknout tlačítko „DO KOŠÍKU„. Tímto tlačítkem se objednané množství vloží jednorázově do košíku. V košíku si můžete dané množství libovolně měnit, či rušit. Pokud jste s výběrem zboží spokojeni, klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE“, kde zvolíte pouze druh dopravy. Platba je pro VO předvolená a to platba převodem na účet. Po stisknutí tlačítka „POKRAČOVAT“ přejdete na poslední kartu košíku, kde již máte předvyplněné fakturační a dodací údaje. Jako poslední krok je nutné odsouhlasit obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Dodací podmínky:

Minimální objednací množství:
Minimální výše objednávky za velkoobchodní ceny je stanovena na 1000 Kč bez DPH. Při objednání v nižší hodnotě bude VO zákazník informován mailem.
Doprava:
Zboží rozesíláme prostřednictvím služby DPD a vlastní dopravou po předchozí domluvě. Dopravné v rámci ČR činí 109 Kč bez DPH.
Při objednávce přesahující 15000 Kč bez DPH je doprava zdarma.
Doba dodání:
K expedici zboží dochází běžně 2. či 3. pracovní den od objednávky, velmi výjimečně jinak. Vždy budete v případě opožděné expedice předem informováni. Datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více než 7 pracovních dnů dodavatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky. Jakmile je zboží připraveno k expedici, informujeme zákazníka prostřednictvím emailu. V případě, že zboží není na skladě, kontaktujeme zákazníka a navrhneme jiný postup – např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty atd.
Platba:
Platba je možná pouze bankovním převodem. Postupujte podle instrukcí z potvrzovacího mailu po vytvoření objednávky.

Číslo účtu: 2500578174/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol platby = Kód objednávky

Další ustanovení:

Prodej pod vlastní značkou tzn. přebalování zboží či přelepení etikety na obalu je zakázáno.

Trvanlivost a reklamace:

U všech výrobků platí následující podmínky skladování: uchovávat v chladu, suchu při relativní vlhkosti vzduchu do 70% a chránit před mrazem a přímým slunečním svitem.
Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti. Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Dodržování hygienických předpisů:

Dodavatel prohlašuje, že jsou produkty převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti prodeje potravinářských výrobků a je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004.

Zrušení objednávky dodavatelem:

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:
– zboží není na skladě v dostatečném množství (ani není možné jej zajistit alternativně)
– objednávka je falešná
O zrušení objednávky je zákazník informován.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@garlio.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo nějakým jiným způsobem snížena jeho hodnota.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Více informací k takovému zpracování najdete v sekci : Zásady ochrany osobních údajů, zde: /podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení:

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 725 721 479 nebo na emailové adrese obchod@garlio.cz.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. července 2019.